Vítězné projekty

1. Vyčistění zapomenutého rybníka na pěstování orobince na pletení
2. 30 výukových programů pro udržitelný šatník mladých
3. Aquaponie pro všechny
4. Bezodpadové a energeticky soběstačné hospodářství
5. Binner - Popelář
6. Bylinkobraní na extenzivní louce pro veřejnost
7. Dropp - za čistší tenis
8. Druhá šance starým polím
9. Hygienizace a aerobní kompostování koňského hnoje
10. Kompost všude kde to pude
11. Květinová farma Něžná pivoňka
12. Louky – ztracené přírodní poklady
13. Obnova přirozené populace pstruha potočního a lipana podhorního v potocích a řekách
14. Ochrana aleje jasanů, jeřábů a borovic proti okusu
15. Ovocné stromy, včely a děti – zdravý svět kolem nás
16. Provoz nábytkové banky
17. Radiměřské motýlí království
18. Salátův kopec pro ťuhýka a hořeček
19. Stromy pro Františkův vrch.
20. Suchou nohou mezi vodou
21. Šedivá voda do komunitní zahrady Divočina
22. Vršovický mokřad aneb na vážkách křídel
23. Vrt na pitnou vodu v Bečovské botanické zahradě
24. Vybudování ekologické prádelny v centru Brna
25. Výsadba listnatých stromů jako cesta pro zajištění biodiverzity lokality lesa v Toulcově dvoře
26. Výsadba vodních rostlin do retenční nádrže
27. Zálohujeme, recyklujeme, kompostujeme, zmenšujeme uhlíkovou stopu
28. Zasaď s námi strom
29. Zpátky ke kořenům
30. Zůstávají neznámé? (prameništní biotopy Křemešnické vrchoviny a Jihlavských vrchů)
Top