Fáze iniciativy

3 fáze iniciativy

 
Fáze 1: Sběr návrhů na projekty
 

Od 01. 01. 2022 až do 28. 2. 2022 se může přihlásit organizace nebo všeobecně prospěšný projekt, který si zaslouží, abychom jej společně podpořili.
Přihlásit projekt však může pouze organizace sama a to přes přihlašovací formulář v sekci dm iniciativa.

 

Fáze 2: Hodnocení
 
  • ​Všechny přihlášené projekty projdou před jejich zveřejněním na této webové stránce krátkou kontrolou, zda splňují základní podmínky. Následně bude projekt zveřejněný. Po ukončení přihlašování projektů do 28. února 2022 vstoupí iniciativa do fáze hodnocení.


Hodnocení:

  • Hodnocení odbornou porotou – Porota bude tvořena zástupci dm, obchodními partnery a zástupci organizací. V tomto kroku se v průběhu března 2022 vybere 30 zelených projektů, které společně podpoříme.
  1.  

Fáze 3: Realizace
 

Všechny vybrané projekty budou realizovány v období od dubna do konce září 2022, za účasti zástupců organizací a spolupracovníků dm. 

Top