zpět na blog

Co by se mohlo změnit, aby se nám tu dobře žilo?

O čisté prostředí se postaralo 36 obyvatel vnitrobloku v Břeclavi
Dne 1. 5. 2017 proběhl v Břeclavi ve vnitrobloku ulic Na Zahradách, Riegrova, Krátká úklid vnitřních a venkovních prostor domů, které obývá početná romská komunita. Navzdory obecným očekáváním tato komunita projevila zájem o realizaci úklidů veřejných prostor, aktivní zapojení se do posílení sousedských vztahů a vytvoření příjemného prostoru k trávení volného času pro rodiny s dětmi.

Do úklidu se zapojilo celkem 36 osob. Úklidové prostředky obyvatelům poskytla společnost dm drogeriemarkt, která finančně podpořila i nákup malého občerstvení na komunitní akci a dále nákup her a potřeb pro děti pro společné trávení volného času (křídy, balony, venkovní společenské hry, apod.).

Díky této podpoře mohli obyvatelé vnitrobloku v Břeclavi nejen uklidit okolí svého bydliště, ale také společně strávit volný čas. Do úklidu se hojně zapojovaly i děti. Součástí celodenního programu byla
také debata s účastníky úklidu na téma: „Co by se tu mohlo změnit, aby se tu dobře žilo.“

Na závěr paní Menšíková dodává: „Potenciál úklidových akcí vidíme především ve zvýšení participace komunity, která se učí aktivně řešit vlastní potřeby a přebírat odpovědnost za svoji životní realitu. Realizace podobných projektů navíc přispívá ke zlepšení životního prostoru komunity a k navázání přirozených sousedských vztahů.“


Top