zpět na blog

18.000 Kč pro Oblastní charitu Kroměříž

Do iniciativy {SPOLEČNĚ}, kterou uspořádala společnost dm u příležitosti 25. narozenin, se přihlásil také projekt „Svépomocná skupina pro pečující“ Oblastní charity v Kroměříži.
Tento projekt vybrala odborná porota jako jeden z padesátky vítězných. Darovací šek s finanční podporou ve výši 18.000 Kč přijela 1. 8. 2017 do Kroměříže předat oblastní manažerka dm Lucie Dokoupilová.
Cílem projektu „Svépomocná skupina pro pečující“ je podporovat osoby, které pečují o rodinného příslušníka nebo blízkého. Setkávání členů svépomocné skupiny nabízí sociální poradenství a praktický nácvik pečovatelských úkonů. Finanční podpora, kterou věnovala společnost dm, bude využita zejména pro běžný provoz setkávání – na tiskoviny, návody pro pečující, odměnu lektora, částečně na energie a na mobilního operátora (komunikace s pečujícími). Zástupkyně charity paní Anna Valachová netají své nadšení z předání šeku: „Máme obrovskou radost z daru od společnosti dm. Náš projekt je sponzorován zejména donory, a proto je pro nás finanční částka od dm nesmírně důležitá. Velice děkujeme dm za dar, který bude pomáhat.“
Top