Zpět na blog

Svépomocná skupina pro pečující

CO JE TO SVÉPOMOCNÁ SKUPINA?
Oblastní charita Kroměříž
Kromeříž
Svépomocná skupina funguje již řadu let při Charitní pečovatelské službě Oblastní charity Kroměříž. Jedná se o aktivitu navíc, mimo rámec dotačních titulů na sociální služby. Cílem aktivity je podpořit osoby, které pečují o někoho - může se jednat o rodinného příslušníka, či souseda....
Setkání svépomocné skupiny pro pečující v domácnosti se pořádá 1x měsíčně kromě prázdninových měsíců (červenec a srpen). Je určeno pro laické pečující, tedy příbuzné, kteří se doma starají o svého blízkého, popř. známého. V rámci setkání nabízí sociální poradenství (ohledně kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, dávek, institucí…) a praktický nácvik pečovatelských výkonů (hygiena na lůžku, polohování, pohyb s nemocným, používání kompenzačních a rehabilitačních pomůcek…). Smyslem setkání je podpořit kontakt pečujících s dalšími osobami, aby nezůstávali izolovaní ve své domácnosti, zcela uvázaní na svou pečovanou osobu.
V rámci setkání může každý účastník ventilovat své problémy, pocity, aniž by jej kdokoliv za něco odsuzoval. Právě naopak, pokud je skupina otevřená, účastníci zjišťují, že se problémy netýkají pouze jich a obdobné nesnáze se vyskytují u všech pečujících, což vede k posílení jistoty pečujícího a úlevě od strachu, zda je dostatečně kompetentní pro péči.

Skupina je určená také pro osoby, které ještě nepečují, ale připravují se na tuto novou životní situaci, dokáží je vybavit potřebnými informacemi, kontakty, brožurami, což přispívá ke snížení jejich obavy z přijetí blízkého do domácí péče. Svépomocná skupina probíhá v plně vybavených prostorách sídla Charitní pečovatelské služby, pro navození příjemnější atmosféry se při setkání podává drobné občerstvení ve formě kávy a čaje. Veškeré nabízené aktivity, tiskoviny, občerstvení jsou pro účastníky zdarma.
18.000 Kč pro Oblastní charitu Kroměříž

18.000 Kč pro Oblastní charitu Kroměříž

Do iniciativy {SPOLEČNĚ}, kterou uspořádala společnost dm u příležitosti 25. narozenin, se přihlásil také projekt „Svépomocná skupina pro pečující“ Oblastní charity v Kroměříži. 
Tento projekt vybrala odborná porota jako jeden z padesátky vítězných. Darovací šek s finanční podporou ve výši 18.000 Kč přijela 1. 8. 2017 do Kroměříže předat oblastní manažerka dm Lucie Dokoupilová.
Cílem projektu „Svépomocná skupina pro pečující“ je podporovat osoby, které pečují o rodinného příslušníka nebo blízkého. Setkávání členů svépomocné skupiny nabízí sociální poradenství a praktický nácvik pečovatelských úkonů. Finanční podpora, kterou věnovala společnost dm, bude využita zejména pro běžný provoz setkávání – na tiskoviny, návody pro pečující, odměnu lektora, částečně na energie a na mobilního operátora (komunikace s pečujícími). Zástupkyně charity paní Anna Valachová netají své nadšení z předání šeku: „Máme obrovskou radost z daru od společnosti dm. Náš projekt je sponzorován zejména donory, a proto je pro nás finanční částka od dm nesmírně důležitá. Velice děkujeme dm za dar, který bude pomáhat.“
Top