Zpět na blog

Svépomocná skupina pro pečující

CO JE TO SVÉPOMOCNÁ SKUPINA?
Oblastní charita Kroměříž
Kromeříž
Svépomocná skupina funguje již řadu let při Charitní pečovatelské službě Oblastní charity Kroměříž. Jedná se o aktivitu navíc, mimo rámec dotačních titulů na sociální služby. Cílem aktivity je podpořit osoby, které pečují o někoho - může se jednat o rodinného příslušníka, či souseda....
Setkání svépomocné skupiny pro pečující v domácnosti se pořádá 1x měsíčně kromě prázdninových měsíců (červenec a srpen). Je určeno pro laické pečující, tedy příbuzné, kteří se doma starají o svého blízkého, popř. známého. V rámci setkání nabízí sociální poradenství (ohledně kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, dávek, institucí…) a praktický nácvik pečovatelských výkonů (hygiena na lůžku, polohování, pohyb s nemocným, používání kompenzačních a rehabilitačních pomůcek…). Smyslem setkání je podpořit kontakt pečujících s dalšími osobami, aby nezůstávali izolovaní ve své domácnosti, zcela uvázaní na svou pečovanou osobu.
V rámci setkání může každý účastník ventilovat své problémy, pocity, aniž by jej kdokoliv za něco odsuzoval. Právě naopak, pokud je skupina otevřená, účastníci zjišťují, že se problémy netýkají pouze jich a obdobné nesnáze se vyskytují u všech pečujících, což vede k posílení jistoty pečujícího a úlevě od strachu, zda je dostatečně kompetentní pro péči.

Skupina je určená také pro osoby, které ještě nepečují, ale připravují se na tuto novou životní situaci, dokáží je vybavit potřebnými informacemi, kontakty, brožurami, což přispívá ke snížení jejich obavy z přijetí blízkého do domácí péče. Svépomocná skupina probíhá v plně vybavených prostorách sídla Charitní pečovatelské služby, pro navození příjemnější atmosféry se při setkání podává drobné občerstvení ve formě kávy a čaje. Veškeré nabízené aktivity, tiskoviny, občerstvení jsou pro účastníky zdarma.
Top