zpět na blog

Musíme se domluvit

„Musíme se domluvit“ – tak zní název projektu Centra pro dětský sluch Tamtam, který zvítězil v rámci dm iniciativy {SPOLEČNĚ}.
Centrum dlouhodobě pomáhá rodinám, do kterých se narodí děti s různým stupněm sluchového či kombinovaného postižení. dm drogerie markt darovala Tamtamu materiální pomoc ve výši 33.729 Kč. Darované produkty centrum použije na podporu služeb pro sluchově postižené a jejich rodiny. S darovacím šekem přijela ve středu 19. 7. 2017 do Prahy oblastní manažerka Zuzana Kozáková, která jej předala Lence Skočdopolové Vakermanové.
Ta přibližuje činnost centra: „Rodinám dětí poskytujeme ranou péči, kdy do rodin přímo dojíždíme a s postiženým pracujeme v jeho domácím prostředí. Kromě toho k nám rodiny mohou docházet a navštěvovat např. socioterapeutické skupiny, kurzy rozvoje komunikačních dovedností nebo mohou využít sociální, psychologické či logopedické poradenství.“
Projektová manažerka paní Skočdopole Vakermanová.
Darovací šek za společnost dm drogerie markt předala paní manažerka Zuzana Kozáková.
Výuka nácviku mluvení se sluchově postiženými.
Socioterapeutické sezení.
Top