zpět na blog

Kavárna s netradiční obsluhou zaujala odbornou porotu

dm drogerie markt slaví v letošním roce 25 let na českém trhu. U této příležitosti vznikla dm iniciativa {SPOLEČNĚ}, v rámci níž získá podporu 50 veřejně prospěšných projektů z celé České republiky. Jedním z vítězných projektů, které volila odborná porota sestavená ze zástupců dm, Charity ČR, oblastních spolků Červeného kříže, médií a obchodních partnerů dm, se stal projekt „Mental Café“ spolku Kulturní Ostrava.
Od společnosti dm získal finanční podporu ve výši 50.000 Kč. Darovací šek předala v úterý 25. července oblastní manažerka Petra Škobrtalová. „Cílem projektu je zapojení hendikepovaných osob do práce v kavárnách. Kavárna Mental Café aktuálně zaměstnává 13 baristů s různým postižením, kteří jsou tímto znevýhodněni na trhu práce.
Letos plánujeme rozšířit síť stálých prodejních míst a tím vytvořit nové pracovní příležitosti pro další baristy,“ uvedla Lucie Gurecká ze spolku Kulturní Ostrava. Projekt umožňuje baristům vytváření nových sociálních vazeb, zlepšování orientace ve městě a v neposlední řadě zvyšuje míru jejich samostatnosti. Kromě tohoto sociálního podtextu pojízdné kavárny je jejím přáním nabízet zákazníkům kvalitní kávu a navodit příjemnou náladu.
Top