zpět na blog

Přivezl pomoc

Ve čtvrtek 13. 7. 2017 zavítal pro změnu do Domácího hospice Jordán v Táboře oblastní manažer dm Petr Texl, aby zde předal šek v hodnotě 50.000 Kč do rukou Marie Sovadinové, která s poděkováním přibližuje činnost organizace: „Domácí hospic v Táboře se soustředí na nevyléčitelně nemocné, kteří si přejí žít doma se svými blízkými až do konce života. Finanční prostředky použijeme na mzdy pro zdravotnický a sociální tým, na nákup zdravotnického materiálu a další náklady spojené s provozem. V našem dobročinném obchodě v OD DVOŘÁK v Táboře bychom pak pro změnu uvítali pomoc dobrovolníků.“
Top