Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů s ohledem na „webtracking“

Zodpovědné zacházení s osobními daty je pro nás důležité. Z tohoto důvodu je pro nás samozřejmostí dodržování zákonných nařízení o ochraně osobních údajů. Pro statistické vyhodnocování našich webových stránek evidujeme některá data a zacházíme s nimi během tohoto procesu anonymně. Tato data jsou předávána pouze poskytovateli statistických služeb Webtrekk GmbH. O rozsahu dat se můžete informovat na následujících řádcích.
Využíváme služeb firmy Webtrekk GmbH abychom získali statistické údaje o využití našich nabídek na webových stránkách a tuto nabídku mohli také odpovídajícím způsobem optimalizovat. Společnost Webtrekk GmbH je certifikována pro Ochranu osobních údajů v oblasti kontroly webových stránek. Součástí certifikace je audit firmy Webtrekk v Berlíně a Norimberku, při kterém je prověřována bezpečnost postupu při shromažďování a zpracování dat.
 

Shromažďovaná data pro „webtracking“

V rámci Vaší návštěvy webové stránky dm jsou shromažďovány a vyhodnocovány některé informace pro naše statistiky, které Váš prohlížeč zprostředkovává. Získávání dat probíhá prostřednictvím Pixelu, který je integrován v každé webové stránce.
 

 

Získávány jsou tyto údaje:

 • Protokol (např. www.vzorovadomena.cz/index.html)

 • Typ/verze prohlížeče

 • Jazyk prohlížeče

 • Použitý operační systém

 • Vnitřní rozlišení prohlížeče

 • Rozlišení monitoru

 • Aktivace Javascript

 • Povolení Java ano/ne

 • Povolení Cookies ano/ne

 • Hloubka barev

 • URL

 • IP adresa – obratem je vymazána

 • Přesný čas přístupu

 • Kliknutí

 • Popř. Obsah formulářů (u volných textových polí, např. jméno a heslo se přenáší ve tvaru „vyplněno“ nebo „nevyplněno“)

IP adresa

IP adresa se přenáší při každé žádosti serveru, aby poznal, kam má být odpověď směřována. IP adresu obdrží od poskytovatele internetových služeb každý uživatel, jakmile se připojí. Poskytovatel tak může sledovat, kterou IP adresu, ke kterému okamžiku a kterému zákazníkovi přiřadil. Dokud je IP adresa uložena, lze teoreticky přes poskytovatele internetových služeb identitu vlastníka připojení zjistit. My ani náš poskytovatel statistických služeb však neukládáme IP adresu natrvalo, ale využíváme ji jen k rozpoznání návštěvy a jako obranu proti útokům. IP adresa se tak poté obratem smaže, takže získané údaje jsou anonymní a ani skrze poskytovatele internetových služeb není možné skrze IP adresu rozpoznat identitu uživatele.
 

Cookies

Naše webové stránky využívají na více místech tzv. Cookies. Ty slouží k tomu, aby naše nabídka byla pro zákazníky ještě efektivnější. Cookies jsou malé textové soubory, které ukládají informace o Vámi navštívených stránkách ve Vašem prohlížeči. Cookies nemohou být přiřazeny žádné konkrétní osobě a neobsahují žádná osobní data. Sloučení těchto údajů s dalšími zdroji dat není prováděno. Většina z Vámi využívaných Cookies jsou tzv. „Session-Cookies“, které jsou uloženy ve Vašem prohlížeči jen do té doby, než jej zavřete. Vedle toho existují dlouhodobé Cookies, prostřednictvím kterých Vás jako návštěvníka rozpoznáme. Cookies nezpůsobí ve Vašem počítači žádné škody a neobsahují žádné viry.
 

Používají se tyto Cookies:

 • Last Click (pro ukončení návštěvy, trvání: jedna návštěva)

 • Session Cookie (pro rozpoznání návštěvy, trvání: jedna návštěva)

 • Ever-Cookie (k rozpoznání nových/ věrných zákazníků, trvání: 60 měsíců/5 let)

Ve Vašem nastavení prohlížeče si můžete zvolit, že tyto Cookies nebudete pro nastavení svého prohlížeče akceptovat. Upozorňujeme však, že některé funkce pak nemusí být dostupné nebo mohou být omezené.
 

Používání a předávání osobních dat

Pokud jste nám dali k dispozici Vaše osobní data, použijeme je pouze za účelem odpovědí na Vaše dotazy, uzavření smlouvy a technické správy/administrace.
Vaše osobní data budou předána, nebo jinak zprostředkována třetí straně, pokud je toto konání nezbytné pro účely uzavření smlouvy (např. především předání dat potřebných pro objednávku u dodavatelů), pro potřeby vedení účetnictví, nebo jste již k tomuto konání svolili dříve. Máte právo toto povolení kdykoliv odvolat.
Uchovávaná osobní data budou vymazána při odvolání souhlasu s uchováváním těchto dat, dále v případech, kdy není nezbytné tato data dále uchovávat, nebo je jejich uchovávání nepřípustné ze zákonných důvodů.
Na základě písemné žádosti Vám rádi poskytneme informace o uchovávaných datech Vaší osoby.
 

Odvolání souhlasu k uchování dat

Jako uživatel webových stránek můžete kdykoliv odvolat souhlas s uchováváním anonymně zjištěných návštěvnických dat, tudíž nebudou v budoucnu zaznamenávána. Pro vyloučení zpracování dat skrze Webtrekk a kontroly webových stránek je na doméně www.dm-spolecne.cz nastavena Cookie s názvem webtrekkOptOut. Vaše odvolání souhlasu je platné do té doby, dokud nevymažete takto vytvořenou Cookie.
K dokončení požadavku a odvolání souhlasu klikněte zde.

 

Použití Facebooku a Google+ plugin

Na našich webových stránkách jsou použity tzv. sociální pluginy („pluginy“) sociálních sítí Facebook a Google+, provozované společnostmi Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

Seznam a vzhled sociálních pluginů naleznete zde:

http://developers.facebook.com/docs/plugins a
https://developers.google.com/+/plugins
 

Otevřete-li stránku našeho webu, která takový plugin obsahuje, vytvoří Váš prohlížeč přímé spojení se servery Facebooku a Google+. Obsah pluginů je pak daným serverem odeslán přímo Vašemu prohlížeči, který jej zakomponuje do internetových stránek. Umístěním pluginu obdrží Facebook a Google+ informaci, že jste otevřeli příslušnou stránku našeho webu, i v případě, že nemáte profil u těchto sociálních sítí nebo nejste právě přihlášeni. Tyto informace (včetně Vaší IP adresy) jsou přenášeny přímo na server dané společnosti v USA, kde jsou uloženy.
Pokud jste přihlášeni na některou ze sociálních sítí, může tato síť návštěvu stránek přiřadit Vašemu profilu. Provedete-li s pluginem nějakou akci, např. kliknete na „To se mi líbí“ nebo „+1“ nebo napíšete nějaký komentář, odešle Váš prohlížeč konkrétní informaci přímo na daný server a tam ji uloží. Tato informace bude kromě toho zveřejněna na sociální síti a zobrazena Vašim kontaktům.

Informace týkající se účelu a rozsahu shromažďování údajů, stejně jako další zpracování a nakládání s údaji ze strany Facebooku a Google+ včetně souvisejících práv a možností nastavení ochrany Vašeho soukromí naleznete na daném serveru v části pojednávající o ochraně dat:

Zásady ochrany osobních údajů na Facebooku: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Zásady ochrany osobních údajů na Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs
Používáte-li sociální sítě a nechcete, aby o Vás prostřednictvím našich internetových stránek shromažďovala údaje a spojovala je s Vašimi profilovými údaji, musíte se předtím, než naše stránky navštívíte, na příslušné síti odhlásit. Stejně tak můžete sociální pluginy zablokovat s využitím doplňků určených pro Váš prohlížeč, např. skrze Script-Blocker „NoSript“ (zablokování skriptů) zde: http://noscript.net/

 

Dotazy

V případě, že máte jakýkoliv dotaz týkající se ochrany dat nebo Vašich osobních údajů spravovaných společností dm, obraťte se prosím na náš zákaznický servis.
Top