O dm iniciativě {SPOLEČNĚ}

Vítejte na stránkách dm iniciativy {SPOLEČNĚ}. Hledáme obecně prospěšné projekty, které chceme v České republice {SPOLEČNĚ} podpořit. 

 

Žádný nováček 

V dm se dlouhodobě zajímáme o dění v našem okolí a snažíme se pomáhat tam, kde je potřeba. Proto již několik let realizujeme aktivity společenské zodpovědnosti a dobrovolnictví. V roce 2016 jsme v rámci aktivity "dm pomáhá dětem" podpořili rodiny nacházející se v těžké životní situaci poskytnutím roční zásoby dětských plen. Zároveň již od roku 2010 realizujeme preventivní program Veselé zoubky, při kterém vzděláváme děti a jejich rodiče, jak správně pečovat o dětský chrup.

 

Začněme před vlastními dveřmi 

Hledáme projekty z oblasti sociální, ekologické a kulturní reagující na aktuální společenské dění a přinášející nové výzvy.
 

  1. Jakým způsobem budou projekty podpořeny?

Projekty budeme podporovat několika způsoby, které se mohou společně kombinovat:

  • finanční podpora - každý projekt bude hodnocen individuálně, není daná pevná hranice finanční podpory

  • materiální podpora - do materiální podpory spadají produkty ze sortimentu dm, například pracovní rukavice, košťata, čisticí prostředky, plenky apod.

  • dm dobrovolníci - dobrovolná osobní pomoc spolupracovníků dm

 

3 fáze iniciativy

 

Fáze 1: Sběr návrhů na projekty

Od 30. 12. 2016 až do 21. 2. 2017 se může přihlásit organizace nebo všeobecně prospěšný projekt, který si zaslouží, abychom jej společně podpořili.
Přihlásit projekt však může pouze organizace sama a to přes přihlašovací formulář v sekci dm iniciativa.

 

Fáze 2: Hodnocení

Všechny přihlášené projekty projdou před jejich zveřejněním na této webové stránce krátkou kontrolou, zda splňují základní podmínky. Následně bude projekt zveřejněný. Po ukončení přihlašování projektů do 21. února 2017 vstoupí iniciativa do fáze hodnocení.
Hodnocení bude probíhat ve 2 kolech:

  1. 1.  kolo – hodnocení spolupracovníků dm a zákazníků – všichni spolupracovníci a zákazníci dm mohou ohodnotit přihlášený projekt a to tak, že dají svému projektu hlas.

  2. 2. kolo – hodnocení odbornou porotou – odborná porota bude muset přihlížet na preference spolupracovníků a zákazníků a výsledky 1. kola. Po ukončení hodnocení spolupracovníků dm a zákazníků postoupí užší výběr projektů pro finální výběr odbornou porotou. Tato porota bude tvořena zástupci dm, obchodními partnery a zástupci organizací zastupující charitativní organizace. V tomto kroku se v průběhu března 2017 vybere 25 projektů, které společně podpoříme.

  3.  

Fáze 3: Realizace

Všechny vybrané projekty budou realizovány v období od dubna do konce září 2017, za účasti zástupců organizací a spolupracovníků dm. 

Top