Kritéria přihlašovaných projektů

Přihlašované projekty musely splňovat následující kritéria:


Každý projekt měl mít jasně stanovený kvalitativní či kvantitativní cíl, který naplňuje a splňuje metodu SMART. Příhlášený projekt měl být nový, nebylo možné přihlásit projekt, který byl v minulosti již realizován.
Akceptován byl doplňkový návrh k již fungujícímu projektu. Více informací naleznete v dokumentu.

Metoda SMART (cíl):
  • specifický
  • měřitelný
  • dosažitelný
  • reálný a časově ohraničený
  • vyčíslení cíle


Top