Kritéria přihlašovaných projektů

Je důležité, aby přihlašované projekty splňovaly následující kritéria:

 
  • obecně prospěšná činnost
  • příkladné působení v okolí - v souladu s dm filozofií nabízí podpořené projekty možnosti rozvoje a chtějí působit příkladně ve svém okolí
  • relevantnost – projekt by měl sledovat sociální, kulturní nebo ekologický cíl
  • stupeň inovace – projekt by měl řešit nové sociální otázky a přinášet jejich nové řešení
  • přístup k cílové skupině a míra zapojení – jaké konkrétní a trvale udržitelné přínosy má projekt pro cílovou skupinu
  • realizace a trvalá udržitelnost – jaký efekt projekt přináší a pro koho
  • působení a vliv projektu – jak je projekt integrovaný v regionálních a lokálních podmínkách.
Top