Kritéria přihlašovaných projektů

Je důležité, aby přihlašované projekty splňovaly následující kritéria:


Každý projekt by měl mít jasně stanovený kvalitativní či kvantitativní cíl, který chce naplnit a splňovat metodu SMART. Příhlášený projekt by měl být nový, není možné přihlásit projekt, který byl v minulosti již realizován. 
Akceptován je doplňkový návrh k již fungujícímu projektu. Více informací naleznete v dokumentu.

Metoda SMART (cíl):
  • specifický
  • měřitelný
  • dosažitelný
  • reálný a časově ohraničený
  • vyčíslení cíle


 
Top