Kritéria pro hodnocení projektů

Na základě níže uvedených kritérií budou spolupracovníci dm, zákazníci a odborná porota posuzovat všechny přihlášené projekty. 
Působit příkladně ve svém okolí
 
 • Nabízejí podpořené projekty/aktivity další možnosti rozvoje v souladu s filozofií dm a působí příkladně ve svém okolí?
 • Splňuje přihlášený projekt sociální, kulturní nebo ekologický cíl?
Stupeň inovace
 • Zabývá se projekt novými sociálními otázkami?
 • Přináší projekt nová řešení?
 • Je do projektu zapojená doposud znevýhodněná cílová skupina?
Přístup k cílové skupině a míra zapojení
 • Jaké konkrétní a trvale udržitelné přínosy má projekt pro cílovou skupinu?
 • Podporuje či rozvíjí projekt potenciál cílové skupiny?
 • Přispívá projekt ke zvýšení společenského postavení cílové skupiny?
 • Umožňuje projekt rozvoj spolupráce (spolupracovníci, zákazníci, organizace)?
Více ze života
 • Jsou spolupracovníci a zákazníci z regionálního nebo lokálního prostředí z projektu nadšení a mají zájem zapojit se?
 • Jak různorodé jsou možnosti spolupráce na projektech (materiální podpora, dobrovolnická činnost, integrace zákazníků atd.)?
Realizace a trvalá udržitelnost
 • Jaký efekt přináší realizovaný projekt a pro koho?
 • Je zaručena trvalá udržitelnost nebo dlouhodobá efektivnost projektu?
Působení a vliv projektu
 • Jak jsou projekty integrované v regionálních a lokálních podmínkách?
 • Jak rozsáhlá je geografická působnost projektu?
 • Podporuje projekt spolupráci s dalšími organizacemi?
Top