Kritéria pro hodnocení projektů

Na základě níže uvedených kritérií spolupracovníci dm a odborná porota posoudili všechny přihlášené projekty.
Působit příkladně ve svém okolí
 • Nabízejí podpořené projekty/aktivity další možnosti rozvoje v souladu s filozofií dm a působí příkladně ve svém okolí?

 • Splňuje přihlášený projekt enviromentální cíl?

Enviromentální pilíř
 • Soustředí se zejména na úsporu energie a šetření přírodních zdrojů, ochranu biodiverzity a vzácných ekosystémů, na omezování znečištění a boj s klimatickými změnami.
Cíle udržitelného rozvoje enviromentálního pilíře
 • Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení.
 • Zajistit přístup k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním zdrojům energie pro všechny.
 • Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu.
 • Přijmout bezodkladná opatření na boj se změnou klimatu.
 • Udržitelně hospodařit s lesy, zastavit a následně zvrátit degradaci půdy.

Realizace a trvalá udržitelnost
 • Jaký efekt přináší realizovaný projekt a pro koho?
 • Je zaručena trvalá udržitelnost nebo dlouhodobá efektivnost projektu?
Působení a vliv projektu
 • Jak jsou projekty integrované v regionálních a lokálních podmínkách?
 • Jak rozsáhlá je geografická působnost projektu?
 • Podporuje projekt spolupráci s dalšími organizacemi?
Top