Zpět na blog

Zamést si před vlastním prahem

Hlavní myšlenkou projektu "Zamést si před vlastním prahem" byl úklid veřejných prostor ve městě Břeclav. Dalším neméně důležitým úkolem bylo vytvoření příjemného prostoru pro rodiny s dětmi, který zároveň pomůže posílit vzájemné sousedské vztahy.
IQ Roma servis, z.s.
Zamést si před vlastním prahem
Brno

V Břeclavi žije ve vyloučené lokalitě v ul. Na Zahradách, Riegrova a Krátká početná romská komunita. Lokalitu spolu s rodiči obývá vysoký podíl dětí do 15 let. Navzdory obecným očekáváním tato komunita projevila zájem navázat na realizaci ekologických brigád, které zde v minulosti vyústily ve vysazení stromu na podporu sousedských a mezilidských vztahů. Zároveň definovala své potřeby v oblasti veřejného prostoru: úprava neutěšených vnitřních veřejných prostor domů a okolí, prostoru ve vnitroblocích, vytvoření prostoru pro trávení volného času dětí, které jsou častým zdrojem konfliktů. Na základě této potřeby budou v projektu realizovány 2 komunitní akce na podporu soužití a vedoucí k posílení sociálních vazeb obyvatel vyloučené lokality v Břeclavi. Každé komunitní akce se zúčastní minimálně 20 osob, včetně dětí. Komunitní akce budou směřovány na úklid veřejných prostor, posílení sousedských vztahů a na aktivní vytvoření příjemného prostoru pro trávení volného času pro rodiny s dětmi. Každá komunitní akce bude zakončena společným posezením u občerstvení a zhodnocením aktivit. Zároveň v rámci jedné komunitní akce proběhne i workshop o třídění odpadu, za spolupráce s místními organizacemi (např. Brontosaurus, apod.). "Potenciál vidíme ve zvýšení participace komunity na řešení vlastních potřeb, nebo alespoň jejich pojmenování a zvnitřnění, a postupné přebírání odpovědnosti za svoji životní realitu," vyzdvihuje význam podobných aktivit odborný projektový asistent organizace IQ Roma paní Monika Menšíková. "V těchto principech vnímáme potenciál dlouhodobé udržitelnosti změn a přístupu k řešení situace rodin. Zároveň projekt přispěje ke zlepšení životního prostoru komunity a k navázání přirozených sousedských vztahů a posílení komunity,"dodává na závěr.

Top