Zpět na blog

Naše zahrádka: nová komunitní přírodní zahrada na Rudolfově

Naše zahrádka je komunita přátel (v tuto chvíli skoro 30 lidí), které pojí stejné hodnoty a radost z tvoření. Spolupracují již tři roky v rámci ukázkové přírodní zahrady Anastazie, kde pořádají Slavnosti a vítají děti a rodiče, školky a školy na Vílí stezce.
Naše zahrádka: komunitní přírodní zahrada na Rudolfově
Rudolfov
Nyní mají možnost starat se o svůj vlastní pozemek, dle pravidel přírodních a dešťových zahrad a dle zásad našich babiček a dědů:-) Na jaře 2017 budou Naší zahrádku oplocovat. Jedná se o pole, které je zničené konvenčním způsobem hospodaření, a kterému chtějí navrátit život a radost. Jejich velkým přáním je, aby půda znovu poznala láskyplný dotek a vděčnost člověka. Proto součástí pozemku je, mimo jiné, celkem 18 komunitních zahrádek, které již nyní mají své majitele. Podstatný pro celý projekt je rybník, který by rádi založili, a kterým přispějí ke zkvalitnění žití pro celé okolí. Voda znamená život a podpoří snahu komunity dál pracovat s půdou. Dalším plánem je vybudování Včelí stezky (o důležitosti včel v našem životě, protože včelky jsou zodpovědné za 78% potravy, kterou jíme), také tři další naučné stezky - o významu vody, půdy a stromů v krajině. Jejich největším přáním však je, stát se prostorem osvěty a informací důležitých pro život. Odměnou a ctí této komunitě je, když k nim najdou cestu lidé z okolí i z daleka, aby si prostor užívali společně s nimi, a když jejich příklad budou následovat další a podpoří tak vznik rajských oáz, plných vláhy a života po celé naší krásné Zemi. "Na věku nezáleží: v našem spolku jsou vítáni děti, dospěláci i senioři, budete-li to tak cítit, přidejte se k nám :-). "
Top