Zpět na blog

Na kole do školy

Vysokoškoláci doprovodí za podpory dm děti na cestě do školy
Ride2sCool
Záříčí
Účelem projektu je zajistit, aby se děti a mládež mohly dopravovat bezpečně do škol na kole v doprovodu průvodců z řad studentů. Jízda na kole do a ze školy podpoří zdravý rozvoj dětí a mládeže, jejich zájem o tuto pohybovou aktivitu a orientaci ve městě. Propojení dětí a mládeže s vzdělanými vysokoškolskými studenty UP vede k pozitivním občanským postojům, zdravému způsobu života, samostatnosti, zodpovědnosti a rozvoji morálně-volných vlastností. Cílem je oslovení širší základny zájemců z řad žáků základních škol i studentů UP v Olomouci. 
Top