Zpět na blog

Musíme se domluvit

Společnost dm a Tamtam pomohou dětem domluvit se
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.
Praha 5
Organizace Tamtam dlouhodobě pracuje s rodinami, do kterých se narodí děti s různým stupněm sluchového či kombinovaného postižení. Pracují na tom, aby se rodina adaptovala na nepříznivou životní situaci, kterou narození postiženého dítěte provází, aby dítě přijala i s jeho hendikepem, milovala a plně rozvíjela jeho schopnosti a dovednosti. Snaží se, aby se sluchově postižené děti vyvíjely se stejnou rychlostí jako jejich slyšící vrstevníci a byly schopné se v budoucnosti zařadit do většinové společnosti. Rodinám proto poskytují ranou péči, kdy do rodin přímo dojíždějí a s postiženým pracují v jeho domácím prostředí. Kromě toho mohou rodiny docházet přimo do organizace a účastnit se skupinek, kde dohromady pracují se svými dětmi nebou jsou jim nabízeny speciální kurzy rozvoje komunikačních dovedností, kde získají informace, jaké zásady platí při komunikaci se sluchově postiženým a naučí se základní znakovou zásobu. Důležitá je také psychická podpora, např. při vyrovnávání se s diagnózou a vším, co život s postižením přináší, kterou poskytuje zdejší psycholožka. Dále poskytují také sociální poradenství. 
Top