Zpět na blog

Mental Café

Hlavním cílem kavárny je setkávání veřejnosti s osobami s postižením na běžných místech a v běžných životních situacích a bourání předsudků s tím spojených. Zaměstnáváme 13 baristů, tedy osob s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, které jsou tímto znevýhodněny na trhu práce. Projekt letos oslaví 3. rok své existence. Rádi bychom v letošním roce rozšířili síť stálých prodejních míst a tím vytvořili nové pracovní příležitosti pro naše baristy. Pojízdnost projektu umožňuje baristům vytváření nových sociálních vazeb, zlepšování orientace ve městě a v neposlední řadě zvyšuje míru jejich samostatnosti. Kromě tohoto sociálního podtextu pojízdné kavárny chceme nabízet zákazníkům kvalitní kávu a navodit příjemnou náladu.
Kulturní Ostrava z.s.
Ostrava
Hlavním cílem kavárny je setkávání veřejnosti s osobami s postižením na běžných místech a v běžných životních situacích a bourání předsudků s tím spojených. Zaměstnáváme 13 baristů, tedy osob s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, které jsou tímto znevýhodněny na trhu práce. Projekt letos oslaví 3. rok své existence. Rádi bychom v letošním roce rozšířili síť stálých prodejních míst a tím vytvořili nové pracovní příležitosti pro naše baristy. Pojízdnost projektu umožňuje baristům vytváření nových sociálních vazeb, zlepšování orientace ve městě a v neposlední řadě zvyšuje míru jejich samostatnosti. Kromě tohoto sociálního podtextu pojízdné kavárny chceme nabízet zákazníkům kvalitní kávu a navodit příjemnou náladu.
Top