Zpět na blog

Hudbou k radosti a zdraví

Cílem projektu je vytvoření a provozování Hudebního klubu pro setkávání lidí se sociálním znevýhodněním, protože hudba příznivě ovlivňuje duševní a fyzické zdraví a pomáhá komunikovat i tam, kde jsou narušeny běžné mezilidské kontakty.
Rodinné centrum Spojené světy, z.s.
Most
Snahou projektu je zapojit především handicapované děti a dospělé, seniory a děti v předškolním věku, které nenavštěvují žádné předškolní zařízení. A to tak, aby při aktivní tvorbě živé hudby docházelo k propojení všech účastníků, intenzivnímu kontaktu se sebou samým a vnitřnímu prožitku z vlastní tvorby. Projekt u cílových skupin podněcuje lidskou aktivitu, tvořivost a představivost. Podporuje sebevyjadřování, skupinovou spolupráci, schopnost adaptace, budování sebedůvěry v oblasti mezilidských vztahů, obohacení o nové prožitky a zkušenosti v životě. V případě podpory projektu budou moci nakoupit potřebné hudební nástroje, nabídnout nové služby a prohloubit spolupráci s Mateřským centrem Klubíčko v Litvínově a s Klubem pro handicapovanou mládež a dospělé fungující pod záštitou Střediska volného času v Mostě.
Top