Zpět na blog

Dům na půl cesty Havlíčkův Brod

Dům na půl cesty nabízí dětem nový start do samostatného života
Centrum J.J.Pestalozziho
Chrudim
Dům na půl cesty je ojedinělou službou v Kraji Vysočina. Pomáhá dětem, které opouští v době zletilosti dětské domovy, co nejlépe zvládnout přechod do samostatného života. Pracuje na jejich celkovém osobnostním rozvoji a zaměřuje se na nácvik praktických dovedností v oblastech práce, bydlení, hospodaření s penězi, péče o domácnost a vztahy. Cílem je pomoci mladým lidem získat potřebné sociální dovednosti, aby se zařadili na trh práce, byli schopnější převzít odpovědnost za své chování a jednání, schopni vyhledat a využít pomoc a nebyli závislí na systému sociální pomoci. Dům na půl cesty působí preventivně v oblasti nezaměstnanosti, závislostí, kriminality a bezdomovectví.
Top