Zpět na blog

Doma je nejlépe

Domácí hospic Jordán, o.p.s.
Tábor
Domácí hospic Jordán pečuje o nevyléčitelně nemocné, kteří si přejí žít doma až do konce života mezi svými blízkými v okruhu 25 km kolem Tábora v režimu 24 hodin denně/7 dní v týdnu. Jejich blízkým pak poskytuje podporu a doprovází je nejen během nemoci, ale i po úmrtí jejich blízkého. Nemocnému poskytuje specializovanou paliativní péči, která mu garantuje, že nebude trpět pro něho nesnesitelnou bolestí, že bude zachována jeho důstojnost a že v posledních chvílích nebude sám. Tato péče zahrnuje nejen léčbu bolesti a dalších, často velmi závažných symptomů konečného stadia nemoci, ale i bolesti psychologické, sociální a spirituální.

Pacientovi hospic poskytuje péči, zdravotnický materiál, léky, zdravotnickou techniku, kompenzační pomůcky. V týmu hospice jsou lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovnice, pečovatelky, duchovní, psychoterapeuti a další odbornosti, včetně dobrovolníků. Nemocný člověk tak může s péčí hospice zůstat doma i ve velmi vážných případech, kdy by jinak, bez péče hospice, musel být hospitalizován v nemocnici. Tuto péči zatím nehradí zdravotní pojišťovny a tak je hospic závislý na darech, dotacích měst a obcí a nadačních fondech. Nejmladší pacient roku 2016 byl ročník narození 1980, nejstarší 1923. průměrná doba péče byla 22, 9 dne, medián 13 dní.

Celkem v roce 2016 prošlo všemi službami hospice více než 700 osob. DhJ poskytuje domácí hospicovou péči, poradnu, terénní odlehčovací služby, půjčovnu kompenzačních pomůcek, psychoterapeutické skupiny pro pečující a pozůstalé, hospicovou knihovnu. Nedílnou součástí naší služby jsou i besedy, semináře pro laickou i odbornou veřejnost o paliativní péči. Každým rokem stoupá počet žádostí o tuto péči v domácím prostředí a počet pacientů přijatých do péče. Tak jako hospic pečuje o nemocného, podporuje a doprovází i jeho rodinu. Tu hospic doprovází v případě potřeby ještě rok po úmrtí jejich blízkého. 
Top